Jazyk: 

Monthly records

Records for the month of január

Rekordy zaznamenané od 11 september 2015. Stránka zobrazuje rekordné hodnoty po tomto dni.

Teplota a vlhkosť
Najvyššia teplota 34,5 °C at 20:07 on 15 január 2020
Najnižšia teplota -18,3 °C at 02:10 on 23 január 2019
Najvyššia hodnota rosného bodu 32,4 °C at 20:07 on 15 január 2020
Najnižšia hodnota rosného bodu -19,3 °C at 02:10 on 23 január 2019
Najvyššia pocitová teplota 46,3 °C at 20:07 on 15 január 2020
Najnižšia pocitová teplota -21,8 °C at 02:10 on 23 január 2019
Najnižšie ochladzovanie vetrom -21,5 °C at 05:53 on 22 január 2016
Najvyšší index tepla 60,3 °C at 20:07 on 15 január 2020
Najnižšie maximum teploty 4,4 °C at 23:57 on 7 január 2018
Najvyššie minimum teploty -7,3 °C at 14:20 on 22 január 2019
Najvyššia vlhkosť 100 °C at 22:12 on 1 január 2018
Najnižšia vlhkosť 48 °C at 14:31 on 31 január 2016
Najvyšší denný teplotný rozsah 36,8 °C On 15 január 2020
Najnižší denný teplotný rozsah 1,0 °C On 20 január 2016
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 16,8 mm at 13:54 on 31 január 2019
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 11,4 mm at 09:31 on 6 január 2020
Najvyšší denný úhrn zrážok 11,4 mm at 00:00 on 6 január 2020
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 38,8 mm at 00:00 on 1 január 2016
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok 12 Deň to 11 január 2019
Najdlhšie súvislé obdobie so zrážkami 4 Deň to 13 január 2016
Vietor
Najvyšší náraz vetra 13,9 m/s at 13:13 on 6 január 2019
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) 6,3 m/s at 13:23 on 30 január 2016
Najvyšší denní priebeh vetra 238,8 km On 13 január 2019
Tlak vzduchu (SL)
Najnižší tlak vzduchu 989,51 hPa at 01:22 on 14 január 2019
Najvyšší tlak vzduchu 1044,91 hPa at 20:10 on 20 január 2020

Stránka aktualizovaná : 05.06.2020 10:11:05
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)